Tipuri de constructii industriale si edilitare

Exista mai multe tipuri de constructii industriale si edilitare. De regula, terenurile de orice fel, care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent de titlurile pe baza carora sunt detinute, se impart pe mai multe destinatii, conform prevederilor legale. Prin “Detinatori de terenuri” se inteleg titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice si ale altor drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor sau detinator precar.

Domeniul public poate fi de interes national, in cazul in care, proprietatea apartine statului in regim de drept public, sau de interes local, sau in cazul in care proprietatea apartine comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor. Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte:

 • terenurile arabile,
 • viile,
 • livezile,
 • pepinierele viticole,
 • pomicole,
 • plantatiile de hamei si duzi,
 • pasunile,
 • fanetele,
 • serele,
 • solariile,
 • rasadnite,
 • terenurile cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajarile silvice,
 • pasunile impadurite, cele ocupate de constructii agrozootehnice si imbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile tehnologice si de depozite.

constructiiDin categoria terenurilor forestiere, fac parte:

 • terenurile impadurite si cele care servesc nevoilor de cultura, productie si administratie silvica,
 • terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive cum ar fii: stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, revene, torenti.

Din aceasta categorie fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor artificiale si naturale, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue la nivelul maxim de retinere, bratele si canalele din Delta Dunarii. In aceasta categorie, se includ toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in localitatile urbane si rurale ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului.

Din categoria terenurilor cu destinatie speciala, fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, aeriene si navale, feroviare, cele pe care se afla obiective si termice de transport al energiei electrice si gazelor naturale, instalatii hidrotehnice, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii si rezervatiile si monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele.

Categoria de folosinta a terenului, este individualizata printr-un cod, care este unul dintre atributele parcelei (suprafata de teren fiind situata intr-o unitate administrativ teritoriala, pe un loc foarte bine stabilit, care au o singura categorie de folosinta si aceasta apartine unui proprietar sau mai multor proprietari). Evidentierea la partea tehnica a cadastrului general a categoriei de folosinta, alaturi de celelalte atribute este importanta atat pentru intocmirea cartii funciare, dar mai mult pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza bunurile imobile. In cadastru general nu se gasesc subcategorii de folosinta.

Sunt mai multe tipuri de constructii industriale si edilitare. Categoria de folosinta este o grupare de terenuri, cu aceeasi destinatie economica, care a fost creata in mod artificial sau natural. Are ca unitate superioara, grupa de folosinta si ca unitate inferioara, subcategoria de folosinta (care este folosita de cadastrele de specialitate). In zilele de azi, grupele de folosinta pot fi agricole si neagricole.

About admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *